PREČO JE GDPR POTREBNÉ

General Data Protection Regulation alebo v skratke GDPR je nariadenie Európskej únie  upravujúce ochranu osobných údajov. GDPR bude od 25. mája 2018 platiť pre všetkých 28 členských štátov EÚ a územie EFTA (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko), prináša zásadné zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, množstvo povinností pre súkromné spoločnosti a podnikateľov a doslova drakonické pokuty pri porušení zákona.

GDPR sa týka všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rôznych životných situáciách, teda orgánov verejnej moci, inštitúcií, veľkých spoločností aj malých firiem, podnikateľov, ak spracovávajú údaje o svojich zamestnancoch, uchádzačoch o zamestnanie, zákazníkoch, ak zhromažďujú, využívajú, zálohujú dáta na marketingové účely, využívajú kamerový systém, prevádzkujú internetový obchod a podobne.

NEMÁTE NA TO CELÉ ČAS?

Je prirodzené, že popri iných pracovných povinnostiach nedokážete hneď a kvalifikovane reagovať na všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa vás dotýkajú. Profesionálny a odborný tím Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners preto ponúka služby zodpovednej osoby podľa GDPR.

Uplatňovanie nových pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov kladie vysoké personálne a časové nároky na súkromné spoločnosti, podnikateľov, orgány verejnej moci, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Odbornosť a nezávislosť sú preto podmienkami, ktoré sú pre výkon zodpovednej osoby kľúčové.

MY TO ZA VÁS VYBAVÍME

Delegovaním zodpovednosti za oblasť ochrany osobných údajov na Advokátsku kanceláriu SLAMKA & Partners  získate profesionálneho partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami, pre ktorého sú rýchlosť, kvalita a diskrétnosť atribútmi práce.