Naše služby v GDPR

Email: gdpr@akslamka.eu                              Tel.č: +421 902 660 143

Je prirodzené, že popri iných pracovných povinnostiach nedokážete hneď a kvalifikovane reagovať na všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa vás dotýkajú. Profesionálny a odborný tím Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners preto ponúka služby zodpovednej osoby podľa GDPR. Uplatňovanie nových pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov kladie vysoké personálne a časové nároky na súkromné spoločnosti, podnikateľov, orgány verejnej moci, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Odbornosť a nezávislosť sú preto podmienkami, ktoré sú pre výkon zodpovednej osoby kľúčové. Delegovaním zodpovednosti za oblasť ochrany osobných údajov na Advokátsku kanceláriu SLAMKA & Partners  získate profesionálneho partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami, pre ktorého sú rýchlosť, kvalita a diskrétnosť atribútmi práce.

SLUŽBAMI ZODPOVEDNEJ OSOBY V AK SLAMKA & PARTNERS ZÍSKATE

Dohodnite si konzultáciu