O nás

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s. r. o. vznikla v roku 2016 zlúčením dvoch tradičných advokátskych kancelári a to JUDr. Róberta SLAMKU a JUDr. Antona SLAMKU, ktorí poskytovali právne služby od roku 1992 v Dolnom Kubíne. Sídlo kancelárie je v Dolnom Kubíne, pričom má vytvorené pracoviská v Bratislave, Prešove, Michalovciach a Martine, vďaka čomu dokáže poskytnúť svojim klientom expresné právne služby po celej Slovenskej republike. Kanceláriu vedú traja hlavní partneri JUDr. Róbert Slamka, JUDr. Anton Slamka a JUDr. Pavol Vargaeštok. Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracujeme s viacerými externými konzultantmi a expertmi, ako sú napríklad daňoví poradcovia, audítori, geodeti, znalci, prekladatelia, tlmočníci, konzultanti, detektívi, IT odborníci, notári, exekútori a lekári.

ZÁSADY NAŠEJ PRÁCE

Život niekedy prináša situácie, v ktorých treba konať rýchlo. A v oblasti práva to platí dvojnásobne. Vďaka rozmiestneniu našich pracovísk prakticky po celom Slovensku a s tým súvisiacimi konexiami, vieme byť našim klientom vždy blízko, aby sme mohli okamžite reagovať na ich potreby a poskytnúť im kvalitné právne

Rýchlosť nevylučuje kvalitu. Držíme sa zásady, že len kvalitne odvedená práca prináša výsledky. Naši klienti sa o tom presvedčili už mnohokrát a preto je dôslednosť a vysoká profesionalita to, čo definuje našu spoluprácu s klientmi.

Uvedomujeme si, akú cenu majú v dnešnej dobe informácie a najmä ako dokážu poškodiť, ale aj pomôcť. Diskrétnosť a ochrana informácii sú preto pilierom našej práce. U nás budú vaše osobné a firemné údaje pod ochranou.